Günlük Yaşam Bilimi: Ayurveda

Pek çok bilginin istesek de istemesek de hayatımıza sızdığı, farkında bile olmadan bizleri manipüle ettiği bir çağda yaşıyoruz.

Bu kadar çok bilginin arasından özellikle bedene ait doğru ve faydalı olanı nasıl ayırt edeceğiz?

Bu sorunun cevabını Ayurveda ile tanıştıktan sonra aldım. Ayurveda bana doğru bilginin nasıl etkileri olabileceğini gösterdi. Özetleyeyim:

  • Bilgi, bilme yöntemleri ve uygulamaları sunuyorsa: yani akıl yürüterek, analiz ederek, gözlemleyerek ve farkederek bizi otoritelere bağımlı olmaktan azad ediyorsa,
  • Doğa ile ilişkimizi güçlendiriyorsa,
  • Herşeyi karşıtlıklar üzerinden düşünmekten bizi bütüncül düşünmenin dingin ve keskin alanına çekebiliyorsa,
  • Daha az ‘ama’ dedirtiyorsa, çok konuşmanın boş konuşmak olduğunu fark ettiriyorsa,
  • Hayatta daha kararlı, ancak daha esnek olmamıza yol açıyorsa,
  • Anlam üretmenin, yani maneviyatın sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu fark ettiriyorsa,
  • Öğrenmeye teşvik ediyor, ancak tek otorite olarak kendi iç sesimizi, özümüzün ihtiyaçlarını gözetmemizi istiyorsa…

Bu bilgi geliştiren, büyüten ve bağımsızlaştıran bilgidir. Sadece yeme içme konularında değil, tüm hayatımızda bizleri daha cesur ve korkusuz kılacak, neşe içinde kendimizi tanımamıza yardımcı olacaktır.

Ayurveda binlerce yıllık bir günlük yaşam bilimidir. Ayu-hayat, veda-bilgi demektir ve tam da vadettiği kadar temel, analitik, sade bir düşünme biçimini anlatır.

Milattan önce 2500 yıllarında yaşamış olan Charaka, Ayurveda’nın babası kabul edilir.

Ve der ki:

"Hayat bilincin devamlılığıdır. Zihin, beden ve ruhun bütünlenmesidir. Bunların ayrışması ölümdür."


Ayurveda 2 temel amaç gözetir:

-Hastalığın önlenmesi.

-Hastalığın tedavisi.

Charak’a göre ise bir insanın hayatının 4 temel amacı olmalıdır:

-Erdem.

-Kaynak edinmek için erdemli çalışma.

-Erdemli arzuların tatmini.

-Tüm arzulardan özgürleşme, kendin olma.

İşte Ayurveda hayatın fiziksel, duygusal, sosyal ve spiritüel alanlarını harmanlayan, sağlığın bunların doğru karışımı olduğunu gösteren bir bilimdir.

İnsan spiritüel alanda tamamlandığı zaman, hayatın diğer alanları kendiliğinden ve kolaylıkla dengeye gelir.

Peki spiritüellik nedir?

Bu kelime yerine kökünü mana(anlam)dan alan maneviyat kelimesiyle devam edeceğim.

Maneviyatın temelleri:

-Amacı olan hayat.

-Hakikat bilgisi, hayatın herhangi bir alanında hakikat arayışı.

-Manevi(manaya dair) tüm bilgilerdeki mükemmelliği görebilme.

-Hayatta boşluk olmaması, tatmin olma ve şükran duygusu.

-Ben kimim sorusunun yanıt bulması.

Ayurveda maneviyatı böye tanımlıyor ve hatırlatıyor:

Hayatta manevi bir beslenme, arayış, yönelim içermeyen tüm işler üzüntü ve yıkım getirir. Gerçek yorgunluk geçici olanı kalıcı kılmaya çalışmak ve sonsuz olan mana dünyasından uzaklaşmaktır.

Bu bir Ayurveda’ya giriş yazısıdır. Bir sonraki yazıda Ayurveda’nın tarihi ve felsefesiyle devam edeceğiz 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *